Make your own free website on Tripod.com

home    contact

Welkom in Bakkeveen! (Aantal inwoners: 1840).

Bakkeveen, gelegen op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe, biedt voor jong en oud volop fantastische vakantie-mogelijkheden. Geniet van rust en stilte in de bosrijke natuur. Er zijn volop wandel- en fietspaden. Er is een groot doolhofpark. Bezoek het dorp: een dag, een weekend, een hele vakantie!

Het ontstaan van Bakkeveen.

Van oorsprong was Bakkeveen meer oostelijk gelegen, waar nu de 'duinen' zijn, bij een doorgang in het veen. Al sinds de steentijd trok hier, over de 'Alde Drintse Wei', veel verkeer langs. Daardoor was het ook van strategisch belang: in 1232 vond hier dan ook een veldslag plaats tussen de Friezen en Drenten. In het begin van de 13e eeuw woonde hier de kluizenaar Dodo op de plek waar later, bij het vakantie centrum 't Hout, de uithof Marienhof ontstond, een landbouwend klooster. De stelselmatige vervening van het hoogveen, hier rond 1670 begonnen, maakte van Bakkeveen een veenkolonie. Hiertoe werd, als onderdeel van de Drachtster Compagnonsvaart, de Bakkeveenster Vaart gegraven, waaraan Bakkeveen als vaartdorp ontstond. Van de schutsluis in de kom van het dorp, door het vervallen van de scheepvaart buiten gebruik geraakt, is de kolk nog aanwezig.

De omgeving.

Rondom Bakkeveen bevinden zich drie bos- en heidegebieden:

De Duurswouderheide, De Duinen en De Slotplaats met aansluitend Het Oude Bos. Deze gebieden worden beheerd door Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de Verg. van Natuurmonumenten.

De grootste heide van Friesland, de Duurswouderheide, vindt u ten zuid-oosten van de weg Bakkeveen-Wijnjewoude. Het is een staatsnatuurreservaat sinds 1953. In de heide liggen talrijke vennen (dobben).De heide wordt begraasd door schapen. Er loopt een fietspad langs In de omgeving komen grafheuvels uit de Bronstijd voor.De Duinen is het bos- en heidegebied tussen Bakkeveen en Allardsoog. Hier doorheen liep de Alde Drintse Wei, van oorsprong de verbindingsweg tussen Friesland en Groningen/Drenthe.Ook in dit gebied bevinden zich grafheuvels uit de Bronstijd.

Tenslotte De Slotplaats en Het Oude Bos. Dit oude bosgebied aan de andere kant van de weg Bakkeveen-Wijnjewoude, is destijds aangelegd door adellijke families uit Bakkeveen en Beetsterzwaag. Er lopen mooie fietspaden doorheen. U vindt er o.m. de Freulevijver. Aan de noord/westkant bevindt zich het stroomdal van het Koningsdiep..